Aitame ka kõikides siirdehindasid puudutavates küsimustes nii siseriiklikult kui ka piiriüleselt.

Meie siirdehindadega seotud teenustest on põhilised järgmised:

Siirdehindade dokumentatsiooni koostamine

Olemasoleva siirdehindade dokumentatsiooni ja praktika ülevaatamine (due diligence)

Siirdehindade planeerimine piiriüleselt (cost contribution agreements)

Nõustamine siirdehindade turuväärtuse määramise põhimõtete osas

Maksuõiguses kehtib ettevõtetel kohustus teostada seotud isikute vahelisi tehinguid ja nende hinnastamist vastavalt siirdehinnapõhimõtetele. Lisaks on teatud juhtudel ettevõtetel kohustus koostada siirdehindade dokumentatsioon ja esitada see maksuhaldurile. Aitame ettevõtetel üle vaadata, dokumenteerida ja kaitsta kohaldatud siirdehindade poliitikat ning sellega seonduvat äristrateegiat. Pakume alati välja enda poolt kõige efektiivsema siirdehinnametoodika ning võimalikult maksuoptimaalse struktuuri, arvestades nii riigisiseseid õigusaktide kui ka rahvusvahelisi suundasid.