Juhul kui ettevõte on sattunud vaidlusesse maksuhalduriga või sealt edasi maksualasesse kohtuvaidlusesse, siis saame aidata koostada ja esitada vaideid ja kaebusi ning pakkuda tuge ja nõu läbi kogu selle protsessi.

Kokkuvõttes saame muuhulgas aidata näiteks järgmises:

Kaebuste koostamine ja esitamine maksuhaldurile

Nõustamine kohtuvaidlustes

Nõustamine ja esindamine vaidlustes maksuhalduriga

Probleemide selgitamine ning kliendi huvide kaitsmine maksuhalduri ees

Praktika ning surve riigieelarve täitmisele on näidanud maksuhalduri aktiivsemat kontrolli nii ettevõtete kui ka füüsiliste isikute osas, mis tähendab rohkem maksuotsuseid ning samuti rohkem koormust kontrollitavatele. Ebaõiglasena tunduva otsuse või kontrolltoimingutega ei tohiks kindlasti nõustuda, kuid samas on maksuvaidlused tavaliselt aeganõudvad ning keerukad protsessid. Selleks, et meie klientidel oleks võimalik keskenduda oma igapäevasele tegevusele ja eesmärkide täitmisele, aitame maksuvaidlustes kõige korrektsema, kiirema ja efektiivsema lahenduse leidmisel.