Aitame kursis olla kõikide füüsiliste isikute maksustamisega seotud kohustuste ja seadusemuudatustega ning abistame  seaduste tõlgendamisel ja rakendamisel nii siseriiklikult kui piiriüleselt. Sealjuures aitame ka ettevõtteid tööjõumaksudega seotud küsimustes, mis tihti on eriti keerulised just piiriüleste töötajatega seoses, kuid tänu meie rahvusvahelisele võrgustikule leiavad vastuse ja korrektse lahenduse ka sellistes olukordades. Lisaks aitame vajadusel välja töötada ka maksuefektiivseid kompensatsioonisüsteeme ja boonusplaane töötajate motiveerimiseks ja palkamiseks.

Meie põhilised tegevusvaldkonnad füüsiliste isikute maksustamise ja tööjõumaksude osas on järgmised:

Füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide koostamine ja sellealane nõustamine

Piiriüleste töötajatega (lühi- ja pikaajalised lähetused) seotud maksutugi ja nõustamine

Töötajate kompensatsioonisüsteemide ja boonusplaanide (sh optsiooniplaanid) väljatöötamine, ülevaatamine ja sellealane nõustamine

Piiriülese tööjõu planeerimine erinevate maksujurisdiktsioonidega seoses

Sotsiaalkindlustusalane nõustamine, maksutugi ja planeerimine piiriüleselt

Erisoodustuste maksustamine ja maksualane planeerimine

Tänapäeva rahvusvahelises ärimaailmas on ettevõtete jaoks väga oluline töötajate õigel ajal vajalikku riiki suunamine. Sealjuures on kindlasti oluline läbi mõelda ja planeerida kõik erinevates riikides kaasneda võivad deklareerimis- ja maksukohustused nii töötaja kui tööandja jaoks ning leida kõige maksuefektiivsem struktuur ja lahendus välisriigis töötatava aja, lähetuslepingute ning muude maksustamist mõjutavate aspektide osas. Aitame mõista erinevate riikide registreerimis- ja maksuregulatsioone ning pakume vajalikku tugiteenust piiriülese töötamise planeerimisest maksuseaduste täitmiseni koha peal.