Pakume oma klientidele igakülgset ja terviklikku õigusteenust äri-, töö-, lepingu- ja muudes ettevõtlusega seotud õigusvaldkondades ning seda nii keeruliste piiriüleste kui ka kohalike tehingute puhul. Lisaks abistame erinevatel migratsiooniteemadel, mis on eriti oluline töötajate piiriülesel liigutamisel.

Äriõigus – ettevõtete asutamine, jagunemine, liitmine, likvideerimine, restruktureerimine jne

Tööõigus – lepingute, sisekorraeeskirjade ja muu seonduva dokumentatsiooni koostamine, tööõigusalane nõustamine jne

Võlaõigus – lepingute koostamine, ülevaatamine ja võlaõiguslikes küsimustes nõustamine

Migratsioon – töö- ja elamislubade, elamisõiguste, viisade jm taotlemine ning sellealane nõustamine