• EST
  • ENG

  +372 534 63422

Aadress: Asula 4c
11312 Tallinn
E-mail: info@bba.ee

Maksukoolitused

Aitame ettevõtetel koolitada oma töötajaid maksude alal vastavalt ettevõtte ning töötajate konkreetsetele vajadustele. Oma koolitustel käsitleme nii teooriat, kui ka praktilisi lahendusi lähtuvalt koolituse eesmärgist ja teema spetsiifikast.

Erinevad võimalikud koolitused võivad olla muuhulgas järgmised:

  • Kehtivat seadusandlust tutvustavad maksualased koolitused
  • Maksuseaduste muudatusi tutvustavad koolitused
  • Praktilistele küsimustele vastamine seminari vormis
  • Vastavalt kliendi soovile koostatud ja ülesehitatud koolitus

Erinevate koolituste tellimine on kindlasti üks võimalus garanteerida, et ettevõtte töötajad on kursis kehtiva seadusandluse ja viimaste maksumuudatustega. Maksukeskkond muutub kiiresti ja seega võib ettevõtetel endil olla keeruline olla kursis kõikide erinevate muudatustega nii seadusandluses kui ka näiteks maksuhalduri praktikas. See võib aga kaasa tuua nii probleeme seaduse täitmisel kui ka kasutamata jäetud võimalusi efektiivsema maksukäsitluse kasutamisel.