• EST
  • ENG

  +372 534 63422

Aadress: Asula 4c
11312 Tallinn
E-mail: info@bba.ee

Käibemaks ja teised kaudsed maksud

Saame aidata erinevate küsimuste või probleemide korral ning pakkuda jätkusuutlikke lahendusi seoses kaudsete maksudega (sh aktsiisid, tollimaks, käibemaks).

Käibemaksualases nõustamises on meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks järgmised:

  • Käibemaksu optimeerimise (säästmise) võimaluste leidmine
  • Nõustamine keeruliste või piiriüleste käibemaksuga maksustatavate tehingute osas
  • Käibemaksukohustuslasena registreerimine
  • Käibemaksuarvestus

Hoolika käibemaksu planeerimisega on ettevõtetel võimalik optimeerida kulusid ning seeläbi suurenda oma ettevõtte väärtust. Meie käibemaksualased teenused hõlmavad muuhulgas näiteks ettevõtte käibemaksukäsitluse analüüsi ja hindamist, tuvastades riskikohti ja andes nõu kuidas riske vähendada ning püüdes leida võimalusi rahavoogude parandamiseks ja optimeerimiseks.

Rahvusvahelised käibemaksuregulatsioonid on keerulised ja nõuavad tihti korrektseks mõistmiseks erialast teadmist, et tagada vastavus seadusele ja käibemaksupraktikale. Regulatsiooni vale tõlgendamine või mittetundmine võib kaasa tuua täiendava administratiivse kulu registreerimise näol teises liikmesriigis, võtta ettevõttelt õiguse sisendkäibemaksu maha arvata või halvimal juhul tekitada ka maksuvõla ning sellelt intressi tasumise kohustuse. Õigeaegse nõustamisega saame teil aidata vältida kõiki neid võimalikke komplikatsioone ja anda nõu efektiivseimaks piiriüleseks tegevuseks.