• EST
  • ENG

  +372 534 63422

Aadress: Asula 4c
11312 Tallinn
E-mail: info@bba.ee

Maksunõustamine

Pakume nii otseste kui kaudsete maksude valdkonnas terviklikke maksustrateegiaid ning igakülgset nõustamist, mis aitavad tagada korrektse maksuarvestuse, efektiivseima maksuplaneerimise ja vältida riske. Aitame olla kursis ning mõista kõiki üksikasju meie kiiresti muutuvate maksuseaduste osas Eestis ja ka rahvusvaheliselt. Samuti aitame vajalikul suhtlusel maksuhalduriga nii maksurevisjoni ja maksuvaidluste korral kui ka lihtsalt parima ja korrektseima lähenemise väljaselgitamiseks. Kindlasti on maksuspetsialisti kaasamine oluline ka erinevate tehingute korral nagu nt ettevõtete refinantseerimised, ühinemised ja ülevõtmised, müügid või muud ümberkorraldused, kus võivad avalduda erinevad maksumõjud, millele oskame oma kogemuse põhjal tähelepanu juhtida. Koostöös teiste riikide kolleegidega saame pakkuda ka maksuefektiivseid lahendusi ning aidata maksuarvestuse õigsuse osas ka piiriüleselt.

Meie maksunõustamise teenuste hulka kuuluvad muuhulgas teenused järgmistest maksuvaldkondadest:

Käibemaks ja teised kaudsed maksud

Ettevõtte tulumaks ja rahvusvaheline maksustamine

Füüsiliste isikute maksustamine ja tööjõumaksud

Siirdehinnad

Maksuvaidlused

Maksukoolitused