• EST
  • ENG

  +372 534 63422

Aadress: Asula 4c
11312 Tallinn
E-mail: info@bba.ee

Juriidiline nõustamine

Pakume oma klientidele igakülgset ja terviklikku õigusteenust äri-, töö-, lepingu- ja muudes ettevõtlusega seotud õigusvaldkondades ning seda nii keeruliste piiriüleste kui ka kohalike tehingute puhul. Lisaks abistame erinevatel migratsiooniteemadel, mis on eriti oluline töötajate piiriülesel liigutamisel.

  • Äriõigus – ettevõtete asutamine, jagunemine, liitmine, likvideerimine, restruktureerimine jne
  • Tööõigus – lepingute, sisekorraeeskirjade ja muu seonduva dokumentatsiooni koostamine, tööõigusalane nõustamine jne
  • Võlaõigus – lepingute koostamine, ülevaatamine ja võlaõiguslikes küsimustes nõustamine
  • Migratsioon – töö- ja elamislubade, elamisõiguste, viisade jm taotlemine ning sellealane nõustamine